• Wdrażamy własne systemy autorskie
 • Pomagamy zarządzać projektami IT (w tym, też szukając niezbędnych pracowników do realizacji)
 • Delegujemy pracowników IT o dowolnych kompetencjach - wg Twoich potrzeb.

Świadczymy usługi w następujących technologiach:


Open Source:
 
 • PHP + wszystkie ważniejsze Frameworki
 • Javascript, Jquery
 • Java SE, Glassfish (OpenSource)
 • Vaadin Framework , Google Web Toolkit.
 • Swing for Java (Oracle Java Foundation Classes / JFC)
 • Hibernate Framework
 • Python
 • Objective C
 • SQL (MySQL, PostreSQL)
 
Platformy Mobilne: 
 • Swift, xamarin, angular, phonegap, Android sdk , codename one
 
Microsoft:
 • Microsoft .NET, C++, C#, WPF (Windows Presentation Foundation)
 • Microsoft SQL
 
Enterprise: 
 • Microsoft: .NET, Sharepoint i ASP, Azure, BizTalk
 • Inne: Java, Java EE, Java SE
 • Oracle GlassFish Server
Wszystkie nasze prace są testowane oraz udokumentowane